Jeg stemmer ikke på Høyre og Frp fordi jeg mener de står for et “ikke-bry-seg-om”-samfunn.

Jeg liker Hareide og det han står for. Ble veldig skuffet da Krf. gikk inn i regjering med Frp.

Jeg vil stemme Senterpartiet ved neste valg. Jeg og mannen min driver et sagbruk. Det er masse byråkrati i forbindelse med dette, noe Sp jobber for å forbedre. Jeg er enig i distriktspolitikken dere, og at de kjemper for bøndenes rettigheter.

Roar Hveding på sagbruket sitt

Mannen min på saga

Jeg mener at det skal bli enklere å drive bedrift. Samtidig mener jeg at de som tjener godt skal dele med de som tjener mindre, og/eller er syke. Jeg vil stemme på et parti som setter fellesskapet foran enkeltindividet. Jeg mener at skattelette blant de rikeste er helt høl i hue.

Etter at Høyre og Frp kom til makten er de fattige blitt enda fattigere. Det har jeg selv fått merke. Familien min har hatt et inntekstap på ca. 10 %. Det er fordi vi ikke er de vellykkede priviligerte i samfunnet som er 100 % arbeidsdyktig.

Mitt hjerte brenner for bønder og fiskere. De produserer maten vår, og burde være våre helter. I steden blir de sett ned på. Jeg har selv vært bonde, og lønnen var til å gråte over. Jeg fant ut at jeg tjente 10 kr. i timen. Bøndene er alt for lite ansett, og burde få mye mer i inntekt. De er de mest lavtlønnede yrkesgrupper i Norge.

Bord