Jeg er medlem i statskirken. Min tro er allikevel annerledes enn kristendommens doktrine. Jeg tror på at man kan han kontakt med de døde, og jeg tror på reinkarnasjon. Min åndelige tro har ikke noe med satanisme og okkultisme å gjøre.

Jeg mener at alle religioner representerer et springbrett til Gud, både kristendom, buddhisme, hinduisme, islam, jødedom.

Jeg vil ikke settes i bås med hensyn til religion. Jeg tror på Gud og står i direkte forbindelse med ham, og gjennom dette vet jeg hvordan jeg skal leve livet, og jeg tror på evig liv.

Familien min utenfor Korsnes kirke.

Min familie da min datter ble konfirmert i Korsnes kirke. Jeg liker stemningen i kirkebygg, og jeg liker ritualene med dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse. Det er godt å ha disse tradisjonene. Noen ivrig kirkegjenger er jeg ikke. Kirken har stått for så mye rart, blant annet behandlingen av homofileog stigmatiseringen av barn født utenfor eksteskap.