Kirke

Kirke

Jeg er medlem i statskirken. Min tro er allikevel annerledes enn kristendommens doktrine. Jeg tror på at man kan han kontakt med de døde, og jeg tror på reinkarnasjon. Min åndelige tro har ikke noe med satanisme og okkultisme å gjøre.

Jeg mener at alle religioner representerer et springbrett til Gud, både kristendom, buddhisme, hinduisme, islam, jødedom.

Jeg vil ikke settes i bås med hensyn til religion. Jeg tror på Gud og står i direkte forbindelse med ham, og gjennom dette vet jeg hvordan jeg skal leve livet, og jeg tror på evig liv.

Familien min utenfor Korsnes kirke.

Min familie da min datter ble konfirmert i Korsnes kirke. Jeg liker stemningen i kirkebygg, og jeg liker ritualene med dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse. Det er godt å ha disse tradisjonene. Noen ivrig kirkegjenger er jeg ikke. Kirken har stått for så mye rart, blant annet behandlingen av homofileog stigmatiseringen av barn født utenfor eksteskap.

Politikk

Politikk

Jeg stemmer ikke på Høyre og Frp fordi jeg mener de står for et “ikke-bry-seg-om”-samfunn.

Jeg liker Hareide og det han står for. Ble veldig skuffet da Krf. gikk inn i regjering med Frp.

Jeg vil stemme Senterpartiet ved neste valg. Jeg og mannen min driver et sagbruk. Det er masse byråkrati i forbindelse med dette, noe Sp jobber for å forbedre. Jeg er enig i distriktspolitikken dere, og at de kjemper for bøndenes rettigheter.

Roar Hveding på sagbruket sitt

Mannen min på saga

Jeg mener at det skal bli enklere å drive bedrift. Samtidig mener jeg at de som tjener godt skal dele med de som tjener mindre, og/eller er syke. Jeg vil stemme på et parti som setter fellesskapet foran enkeltindividet. Jeg mener at skattelette blant de rikeste er helt høl i hue.

Etter at Høyre og Frp kom til makten er de fattige blitt enda fattigere. Det har jeg selv fått merke. Familien min har hatt et inntekstap på ca. 10 %. Det er fordi vi ikke er de vellykkede priviligerte i samfunnet som er 100 % arbeidsdyktig.

Mitt hjerte brenner for bønder og fiskere. De produserer maten vår, og burde være våre helter. I steden blir de sett ned på. Jeg har selv vært bonde, og lønnen var til å gråte over. Jeg fant ut at jeg tjente 10 kr. i timen. Bøndene er alt for lite ansett, og burde få mye mer i inntekt. De er de mest lavtlønnede yrkesgrupper i Norge.

Bord